Franczyza

Marzysz o założeniu własnej firmy, ale nie masz na nią pomysłu?

Zostań naszym partnerem. Zapraszamy do współpracy w systemie franczyzy Gorąco Polecam Nowakowski.

Porozmawiajmy, skontaktuj się z nami już dziś!

email: franczyza@goracopolecam.pl
tel.: +48 728 428 890

Franczyza - Gorąco Polecam
Czym jest franczyza - Gorąco Polecam

CZYM JEST FRANCZYZA

Franczyza polega na udzieleniu licencji na korzystanie ze swojego znaku towarowego i know-how przez jeden podmiot gospodarczy (Franczyzodawcę) innemu podmiotowi gospodarczemu (Franczyzobiorcy). Licencja ta uprawnia i zobowiązuje Franczyzobiorcę do prowadzenia biznesu pod znakiem towarowym/nazwą handlową Franczyzodawcy z wykorzystaniem całego pakietu franczyzowego (know–how), który zawiera wszystkie elementy niezbędne do tego, aby osoba wcześniej niemająca doświadczenia w prowadzeniu biznesu stworzonego przez Franczyzodawcę mogła, po przeszkoleniu, prowadzić go pod marką Franczyzodawcy, zgodnie z zasadami przez niego określonymi i korzystając z jego wsparcia. Franczyza to coraz bardziej popularna forma współpracy pomiędzy firmami.

FRANCZYZA - ZASADY WSPÓŁPRACY W PIGUŁCE

1.    Franczyzobiorca sieci Gorąco Polecam Nowakowski prowadzi piekarnio-kawiarnię w lokalizacji uzgodnionej z Franczyzodawcą.
2.    Franczyzobiorca działa w ramach sieci Gorąco Polecam Nowakowski jako niezależny podmiot gospodarczy – we własnym imieniu i na swój własny rachunek.
3.    Franczyzodawca udziela Franczyzobiorcy niezbędnej pomocy i doradztwa w zakresie otwarcia i prowadzenia lokalu sieci.
4.    Przystępując do systemu, Franczyzobiorca uiszcza wstępną opłatę licencyjną w wysokości 5000 zł netto jako opłatę za możliwość działania w zyskownym i perspektywicznym systemie gospodarczym.
5.    Franczyzobiorca nie uiszcza na rzecz Franczyzodawcy innych opłat licencyjnych.
6.    W trakcie bieżącej działalności Franczyzobiorca ponosi wszystkie koszty związane z płatnościami za lokal (czynsz, media, itp.), koszty związane z ubezpieczeniem i utrzymaniem personelu oraz finansuje zakup surowców i półproduktów potrzebnych do przygotowania produktów z typowej oferty sieci Gorąco Polecam Nowakowski.

Zasady współpracy - Gorąco Polecam

CO O NAS MÓWIĄ FRANCZYZOBIORCY

„Prawdziwy franczyzodawca to partner, który ułatwia start i późniejsze funkcjonowanie na rynku. Gorąco Polecam Nowakowski pomógł nam wybrać lokalizację, zapewnił wsparcie merytoryczne i logistyczne przy otwarciu i marketingowe w późniejszym okresie. Zapewnił meble, piece i inne elementy wyposażenia piekarni. Dostaliśmy też grubą jak encyklopedia księgę z poradami dla franczyzobiorców. Dodatkowo firma zapewnia stałą opiekę swojego konsultanta. Jako młody i niedoświadczony przedsiębiorca czułem się pewniej dzięki takiemu wsparciu.”
Bartłomiej Rychcik, franczyzobiorca współpracujący z Gorąco Polecam Nowakowski od 2010 roku